Systemy Dyskusyjne

kliknij oddzwonimy

Systemy dyskusyjne - SW-80  Polecany


Opis:

Przeznaczenie zestawu mikrofonów konferencyjnych SW-80.

 

System dyskusyjny przeznaczony jest do prowadzenia konferencji w trybie dyskusji, np.:

 • sesje Rady Samorządu Terytorialnego,

 • posiedzenia zarządów,

 • konferencje przez Internet.,

 

Krótko o zestawie mikrofonów konferencyjnych SW-80.

 • System pracuje w zakresie częstotliwości radiowych 790MHz-820MHz./860MHz ±10MHz.

 • Ruchoma kamera automatycznie kieruje swój obiektyw w stronę włączonego mikrofonu. Sygnał z kamery

  można przekazywać do Internetu, do rejestratora jak też na ekran zamontowany na sali.

 • Zestaw jest zarządzany sterownikiem ACCES POINT. Sterownik przydziela częstotliwości radiowe mikrofonom,

  jednocześnie mogą pracować 4 mikrofony delegatów i 1 prowadzącego. Odbiera on również radiowe sygnały

  audio i przekazuje je kablem do urządzenia centralnego.

 • W zestawie pracuje centralka audio, która pozwala na podłączenie dodatkowych urządzeń takich jak:

  odtwarzacz CD (lub komputer), nagłośnienie zewnętrzne i rejestrator cyfrowy SONY, który może nagrywać

  równocześnie audio i wideo.

 • System najlepiej podłączyć do nagłośnienia. W małych salach wystarczy aktywna kolumna głośnikowa.

 • System może być zarówno mobilny jak też stacjonarny.

 • W całym zestawie może być maksymalnie 100 mikrofonów i 8 kamer, w tym do 5 mikrofonów prowadzącego.

 • Mikrofony są zasilane akumulatorami, które w każdej chwili można łatwo wymienić. Akumulator zapewnia

  nieprzerwaną pracę do 8 godzin. Nie używane mikrofony przechodzą w tryb czuwania.

 • Mikrofony są wyjątkowo czułe a elektronika posiada auto-regulację czułości.

 • Anteny w mikrofonach są demontowalne.

 • W dnie podstawy ukryto miniaturowy potencjometr, którym można nieco ściszyć lub pogłośnić mikrofon.

 • Każdemu mikrofonowi nadaje się adres ID, ponieważ ACCESS POINT musi je cyfrowo rozpoznawać.

 • Prowadzący ma do dyspozycji dodatkowy przycisk, którym wyłączy mikrofony delegatów.

  Funkcja ta pozwala prowadzącemu zapanować nad prawidłowym przebiegiem dyskusji.