Referencje

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ((interaktywny system szkoleniowy))

Auto Tools Warszawa ((system prezentacyjno - szkoleniowy, dostawa))

Auto Electronic Poznań ( (system prezentacyjny, dostawa))

Atlantis Poland Warszawa

Aceptus Sp. z o.o. Warszawa (system projekcji, dostawa)