Edukacja

Dedykowana oferta dla programu "Cyfrowa szkoła"

Poniżej przedstawiamy Państwu nasze propozycje urządzeń, spełniających wymogi zawarte w załączniku nr 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 03.04.2012r.

Wykaz pomocy dydaktycznych objętych dofinansowaniem:

 1. przenośny komputer dla ucznia, wraz z oprogramowaniem lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera
 2. przenośny komputer dla nauczyciela, wraz z oprogramowaniem, lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera
 3. szafka do przechowywania i bezpiecznego przemieszczania pomiędzy salami lekcyjnymi przenośnych komputerów dla uczniów, posiadająca funkcję ładowania baterii
 4. sieciowe urządzenie wielofunkcyjne umożliwiające co najmniej drukowanie, kopiowanie i skanowanie
 5. drukarka
 6. skaner
 7. tablica interaktywna z systemem mocowania
 8. urządzenia i oprogramowanie do przeprowadzania wideokonferencji
 9. system do zbierania i analizowania odpowiedzi
 10. projektor krótkoogniskowy
 11. głośniki
 12. kontroler WLAN zarządzający szkolną siecią bezprzewodową
 13. punkt dostępowy będący elementem szkolnej sieci bezprzewodowej
 14. router z wbudowanymi lub zewnętrznymi modułami zapory sieciowej i systemem blokowania włamań (IPS);
 15. projektor multimedialny
 16. ekran projekcyjny
 17. wizualizer
Przedstawione w ofercie urządzenia spełniają następujące warunki:
 • posiadają deklarację CE;
 • posiadają certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu;
 • w przypadku komputerów przenośnych – spełniają wymogi normy Energy Star 5.0;
 • są wyprodukowane w 2012 r., fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich;
 • posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim;
 • posiadają okres gwarancji udzielonej przez dostawcę nie krótszy niż 3 lata, a w przypadku tablic interaktywnych – nie krótszy niż 5 lat.

Zapewniamy techniczne szkolenia nauczycieli z obsługi sprzętu

Udzielamy telefonicznych konsultacji w kwestii optymalnego doboru sprzętu, z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Państwa pytania